Business

Tým a týmová práce

Ve firmě vzniká tým pro splnění konkrétních úkolů, pro každý úkol by měla být vytvořena speciální skupina, protože každý úkol je něčím specifický a vyžaduje rozdílnou kvalifikaci lidí. Délka existence pracovního týmu trvá poté tak dlouho, jak trvá daný úkol.
zpětná vazba
Důležitým a často opomíjeným faktem je, že uvnitř týmu neexistuje žádná formální vnitřní organizační struktura, takže jsou si všichni členové rovni a měli by podávat stejný výkon, protože odpovědnost nesou jako skupina.
Je samozřejmé, že každý si ve skupině najde svou roli a někdo se vžije do role vůdce, avšak ani takový člověk nemá právo o čemkoli rozhodovat svévolně sám za sebe, nebo ostatním jakkoli rozkazovat.

Tým jako skupina

–          Členové týmu si nejsou nadřazeni
–          Spolupracují na dokončení zadaného úkolu
–          Má tvůrčí svobodu
–          Dostatek příležitostí pro vzájemný kontakt členů týmu
–          Všichni mají stejnou zodpovědnost za výsledek
–          Ve skupině se nesoupeří, protože není důvod a bylo by to kontraproduktivní
–          Každý člen je odborníkem ve své vlastní oblasti a má respekt k odbornosti ostatních
–          Všichni dělají maximum pro úspěšné splnění úkolu

Problémy pracovních týmů

–          Organizace práce, kdy jeden člověk pracuje v týmu a zároveň na své původní pracovní pozici může způsobit nadměrné přetížení. Nikdo by neměl pracovat na dvou nebo dokonce více pozicích.
–          Ohodnocení a odměna za práci je problém vždy a všude, zvlášť pokud je rozdílná podle kvalifikace, aktivního zájmu o seberozvoj, jazykové schopnosti a tak. Pokud se rozhodnete někoho nadřadit odměnou, může se stát, že tím skupinu nenávratně rozvrátíte, nebo vám může odejít klíčový zaměstnanec, kvůli nevýhodnému pracovnímu ohodnocení.
–          Mezilidské vztahy jsou problém všude, špatná chemie prostě funguje. Projevy žárlivosti, nevraživosti, nebo dokonce zvýšené náklonnosti z jakékoli strany zabraňuje správnému rozdělení úkolů a síly všech, což opět nabourává práci ve skupině a ta se může rozpadnout, nebo přijít o důležitého člena týmu.
výměna myšlenek
Opravdu velmi dobře si rozmyslete, koho do jaké skupiny dáváte a proč má takové pracovní ohodnocení jako má a jestli je nutné kolem toho dělat tajnosti. Lidé mohou být nevyzpytatelní, ale také se dají v některých věcech velmi dobře odhadnout.