Hobby

Agarťhané – báje nebo skutečná historie?


O této civilizaci se říká, že je civilizací bájnou, smyšlenou a ve skutečnosti není opravdovou. Podle některých spisovatelů, u kterých se předpokládá, že si vymýšlí, je jasné, že jejich území je pod zemí. Pak by tedy měla být naše země dutá. Hlavní město této bájné říše se nazývá Shamballa. To v překladu znamená MÍSTO KLIDU A MÍRU. Lidi odedávna zajímá jejich skutečný původ.
létající talíř


Již Adolf Hitler se zajímal o teorii toho, že obyvatelé Agarthy existují. V dnešní době ovšem, kdy je na jedné straně obrovský trend osobního rozvoje, navazování kontaktů s vyššími sférami a objevování vesmíru, je na druhé straně nejmocnějšími z řad mocných snaha o udržení názoru, že tato bájná země neexistuje, jiné civilizace na zemi nebyly a už vůbec není podle nich možné, aby pod zemí existovala země, kde je život na vyspělé úrovni a ještě našich předchůdců a této zemi.


Tato civilizace, podle různých svědků, svědectví a lidí, kteří tvrdí, že jsou ve spojení s vesmírem, tedy s mimozemšťany a dalšími sférami, jsou tito Agarťhané skuteční. Pod naší zemí žijí proto, že na naší planetě došlo ke katastrofě.


Důkazy o existenci podzemního života jsou skutečně nevyvratitelné, protože již v osmdesátých letech byly pod zemí objeveny obrovské komplexy chodem, které jsou vytvořeny v technologií, které v této době nebyly známé naší civilizaci.
tunel v bunkru


Co ještě o nich víme


Podle všech dostupných svědectví a zdrojů, jsou Agarťhané podobné osoby jako lidé, ale jsou světlejší. Mají světlé vlasy a světlé oči, převážně tedy modré. Tyto bytosti jsou o něco vyšší, než my lidé. V minulosti, v dávné minulosti, se nám lidem ukazovali, ještě před tím, než jsme se dostali na vyšší úroveň,  jako bohové a později jako mimozemšťané.


Systém chodeb


Systém nalezených podzemních chodeb a tunelů, které již byly zmíněny se rozkládají po celém světě. Nálezy jsou známé od Jižní Ameriky, přes Mongolsko, Tibet a dokonce Slovensko.


V těchto jeskyních není absolutní tma, jak bychom předpokládaly, ale dle všech dostupných zdrojů jsou prostory Agarthy osvětleny zvláštním nazelenalým světlem, které vyzařuje přímo ze stropů chodeb a jeskyní. Tím by bylo zařízeno, že zde mohou růst i rostliny. Původ světla, které tam bylo nalezeno je neznámé a není objasněné, jako spousta dalších věcí vztahujících se právě k podzemnímu systému chodeb.


Říká se, že Agarťhané mají nejen obrovské schopnosti, které pro nás jsou nadpřirozené, ale také mají zvláštní plavidla, tak zvané Vimany, které umožňují létat i do vesmíru a používají na létání právě ve své podzemní říši. Někteří badatelé tvrdí, že jsou tito obyvatelé podzemí potomky dávných civilizací z Lemurie a Atlantidy.