Business

„Lístky na peníze“ u nemoci v ochranné lhůtě již nemusíte předávat na OSSZ prostřednictvím bývalého zaměstnavatele

Od 1.2.2018 začala platit technická novela zákona o nemocenském pojištění.
Nejedná se o zásadní změny, ale zmíním jednu, o které se stále debatovalo. A to, zda zaměstnanec, jemuž skončil pracovní poměr a onemocněl v ochranné lhůtě – je povinen odevzdávat tzv. lístky na peníze bývalému zaměstnavateli anebo mohl sám osobně odevzdat na příslušnou OSSZ.
žena a léky.jpg
Zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost přijímat nemocenské doklady vystavené ošetřujícím lékařem i od bývalých zaměstnanců. Pokud totiž onemocníte do 7 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, lékař vám vystaví doklady k pracovní neschopnosti, které předáte svému poslednímu bývalému zaměstnavateli. Ten předává pak celý komplet vašich nemocenských dokladů na OSSZ. Potud v pořádku.

Problém byl v předávání Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, tzv. „lístků na peníze“ právě bývalému zaměstnavateli. Nesnází byla časová prodleva, kdy mnozí zaměstnavatelé nestíhali včas odesílat nemocenské doklady anebo měli zavedený systém odesílání dokladů na OSSZ v určitých časových úsecích, a když jste se do jednoho úseku „nevešli“, posunulo se odeslání do další etapy. Občas mzdová účetní onemocněla a došlo k dalšímu zdržení. Uvádím případy z praxe, kterými jsem prošla.

Díky poštovní službě a prodlevám při odesílání docházelo k pozdním výplatám nemocenského, protože i OSSZ mají určený čas na zpracování nemocenských dávek.
Leckdy ti odvážnější, kteří onemocněli v ochranné lhůtě doručovali „lístky na peníze“ přímo na OSSZ. Často byli urgováni bývalými zaměstnavateli k doložení dokladu.
Nebyl pro to žádný logický důvod, přesto na tom většina zaměstnavatelů trvala.
lékař u pc.jpg
To ale nebylo v žádném případě u ukončeného pracovního poměru nutné.
Bývalý zaměstnavatel tak spíše měl přehled, že stále marodíte, k jakému chodíte lékaři, zdali jste ho změnil a nedej Bože, z důvodu ztráty zaměstnání jste začal s depresí navštěvovat psychiatra. A o tom všem měl být bývalý zaměstnavatel vámi informován? Proč? Kde je ochrana vašich citlivých osobních údajů? Proč byste měli bývalému zaměstnavateli oznamovat váš zdravotní stav?

Konečně v novele od 1.2.2018 je uzákoněno, že v případě nemoci v ochranné lhůtě již bývalý zaměstnanec nemusí předávat Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze) za dobu po skončení zaměstnání bývalému zaměstnavateli, ale může předat sám a osobně na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Totéž se týká i Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Bývalý zaměstnanec nemusí tedy již „lístky na peníze“ a „ukončení pracovní neschopnosti“ postoupit výhradně prostřednictvím bývalého zaměstnavatele.

Nyní jsou v platnosti dvě varianty – můžete stále předávat u nemoci v ochranné lhůtě lístek na peníze a ukončení nemoci bývalému zaměstnavateli, ale zpravidla se dostáváte do časového skluzu s výplatou nemocenských dávek, anebo doklad sami doručíte na OSSZ a vyhnete se časové prodlevě a oznamování vašeho zdravotního stavu bývalému zaměstnavateli.
Volba je již na vás.