Ekonomika

Žádáte o hypotéku, kdo jste?

V první dekádě 21. století vypukla finanční krize, kterou zaplatila světová ekonomika vysokou cenu v podobě dlouhého ekonomického propadu – nejdelšího od světové krize ve 30. letech minulého století. A právě vysoká zadluženost domácností a její růst v období před krizí, se následně projevil až drastickým zvýšením úvěrového rizika celého bankovního sektoru. Následky si některé banky, ať již lokální nebo nadnárodní, nesou dodnes. Česká republika a její hypotéční trh, celou situaci a její dopady připomíná. Zadluženost českých domácností se za posledních deset let zvýšila a svou rychlostí růstu dokonce předběhla okolní státy. ČNB nechce opakovat chyby z minulosti, a proto věnuje mimořádnou pozornost rostoucímu zadlužování domácností a jejich schopnost splácet svoje závazky.
 klíče na ruce
Současná rizika pro dlužníky
 
Největším a hlavním rizikem je zvyšování úrokových sazeb z úvěrů, které by nemuselo být provázeno růstem mezd. Co to znamená. V posledních až sedmi letech úrokové sazby klesaly a dostaly se na historická minima. S jejich současným růstem je spojeno riziko pro dlužníky s krátkou fixací. Nová, vyšší sazba pro ně může znamenat problém s úhradou měsíční splátky. Pokud tedy dlužník nemá odpovídající růst mzdy, může se dostat do problému se splacením. Velmi citlivě na zvyšující se splátky reagují dlužníci, jejichž splátka představuje více než 40% jejich příjmu. Tito dlužníci logicky nemají vytvořenou ani dostatečnou finanční rezervu, která by jim pomohla přečkat dobu, než se mzdy navýší.
 hotovost v rukách
 Rizika bankovního sektoru
 
Hypotéční úvěry představují pro finanční stabilitu bankovního sektoru rozhodující zdroj rizik. Tato rizika paradoxně vznikají v době, kdy se ekonomice daří, ale projevují se s dlouhým zpožděním. Finanční stabilita je jedním z hlavních úkolů centrální banky, a proto se ČNB snaží získat další oprávnění v rámci novely zákona o ČNB, aby mohla činit opatření, které zajistí ekonomickou a finanční stabilitu země.